Logopedie

WANNEER BEZOEKT U ONZE PRAKTIJK

Als er vragen zijn over spraak, taal, stem, gehoor, mondmotoriek of communicatie kunt u een afspraak maken bij onze logopediepraktijk voor onderzoek, advies en/of behandeling. Na het logopedisch onderzoek bespreekt de logopedist met u wat de mogelijkheden zijn, en of logopedische behandeling noodzakelijk is. Logopedie bij kinderen is anders dan logopedie bij volwassenen. Bij kinderen worden de logopedische behandelingen aangepast aan de leeftijd en interesses van het kind. Bij volwassenen ligt het accent van de behandeling meer op het “waarom en hoe”.

SPRAAK

Als je moeite hebt met het uitspreken van (bepaalde) klanken.

TAAL

U of uw kind heeft moeite met het maken van zinnen. 

Het kan zijn dat u, of uw kind klanken en woorden anders uitspreekt. Bij kinderen komt dit vaak door een vertraagde spraakontwikkeling. Spraakproblemen komen ook voor na een hersenbloeding of bij een gehemeltespleet. De logopedist geeft adviezen en kan helpen de spraak te verbeteren en de ontwikkeling te stimuleren.

Bij kinderen kan een vertraagde taalontwikkeling voorkomen. Uw kind van twee jaar zegt nog bijna niets of begrijpt niet wat er gezegd wordt. Taalproblemen kunnen ook na een hersenbloeding ontstaan. Er zijn dan problemen met het vinden van de juiste woorden en zinnen, of met het begrijpen van taal. Het kan ook zijn dat de gesprekspartner de vertelde verhalen niet of moeilijk begrijpt. De logopedist geeft adviezen en kan helpen de taal te verbeteren en de ontwikkeling te stimuleren.

STEM

Een hees en/of schor stemgeluid, of het wegvallen van de stem.

GEHOOR

Bij een verminderd gehoor kunnen er uitspraakproblemen ontstaan.

Heeft u het gevoel de stem te moeten forceren om toch te kunnen praten, het idee hebben dat er steeds “iets” in de keel zit, of pijn tijdens het spreken? Het kan behoorlijk lastig zijn in het dagelijks leven.. Door adem- en stemoefeningen leert u of uw kind de juiste stemtechniek te gebruiken en kunnen de stemklachten verminderen of geheel verdwijnen. Ook zangers die problemen met de zangstem/spreekstem hebben, kunnen begeleid worden door de logopedist.

De logopedist is alert op de functie van het gehoor en zal u of uw kind, indien nodig, verwijzen voor een gehooronderzoek. Wanneer het gehoor in orde is, maar er toch problemen zijn met het horen van de verschillen tussen klanken, kan de logopedist hulp bieden. Dit is van belang voor het leren lezen en schrijven. Bij slechthorendheid of doofheid kan de logopedist u leren liplezen ofwel “spraakafzien”, waardoor de communicatie verbetert.

MONDMOTORIEK

Goede mondmotoriek: een correct gebruik van de mondspieren.

COMMUNICATIE

Iedereen communiceert op zijn eigen manier.

Slissen, open mond, kwijlen of foutieve slikgewoonte geven aan dat er iets mis is met het gebruik van de mondspieren. Dit kan de stand van het gebit beinvloeden. De logopedist doet oefeningen om de mondspieren sterker te maken en de juiste manier van slikken aan te leren. Na een hersenbloeding of bij een spierziekte kunnen ook mondmotoriekproblemen ontstaan,. Verslikt u zich vaak? U kunt sliktechnieken aanleren, zodat u de maaltijd mogelijk weer als plezierig ervaart.

Daardoor kan het voorkomen dat je de ander niet begrijpt of dat je zelf niet begrepen wordt. De logopedist probeert de meest gunstige omstandigheden te creëren om de communicatie tussen mensen te optimaliseren. Hierbij worden alle middelen die bijdragen aan de communicatie zoals oogcontact, spreken, schrijven, tekenen, ondersteunende gebaren en andere vormen van expressie ingezet. Zo ook bijvoorbeeld spraakcomputers. Dit heet Totale Communicatie.


Twijfelt u aan de spraaktaalontwikkeling van uw peuter/kleuter?

De SNEL-test bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale spraaktaalontwikkeling. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk zoals ‘Geen bijzonderheden’, ‘raadpleeg uw consultatiebureauarts voor advies’ of ‘zorg voor een verwijzing logopedie’. Bij vragen en/of twijfels is het altijd verstandig om met een deskundige te overleggen!

Links


Voor meer informatie en achtergrond bezoek onderstaande websites:


Nederlandse Vereniging voor logopedie en foniatrie: www.nvlf.nl

Kind en Taal, informeert over taalontwikkeling bij baby's, peuters en kleuters: www.kindentaal.nl

Oudervereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen: www.balansdigitaal.nl

Behandeling volgens de principes van de Sensorische Integratie Therapie: www.anderskijkennaarkinderen.nl

Advisering voor alle mensen met een beperking, o.a. bij vragen op het gebied van onderwijs en opvoeding: www.MEE.nl

OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond: www.omft.info

De Kern, paramedische zorg, Fysiotherapie: www.fysiopool.nl  &  Ergotherapie: www.ergodichtbij.nl