Praktijk

OVER DE PRAKTIJK

LOGOPEDIE IN CASTRICUM


Wij behandelen zowel volwassenen als (zeer jonge) kinderen. De praktijk is gevestigd in dorpshuis 'De Kern', nabij het dorpscentrum van Castricum en is ongeveer 5 minuten lopen van het NS-station. Indien nodig (op medische indicatie) kunnen behandelingen aan huis gegeven worden.

Onze logopediepraktijk is allround en we behandelen alle eerder genoemde logopedische

stoornissen. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in:


Stemtherapie: Wij maken onder andere gebruik van de volgende therapiemethoden: accentmethode (S. Smith), loslaatmethode (H. Coblenzer) en nasaleer-/resonansmethode (J. Pahn).


Logopedie bij transgender: stemaanpassing bij geslachtsverandering van man naar vrouw.


Taaldiagnostiek: uitgebreid onderzoek van de spontane taal van kinderen met (ernstige) problemen in hun taalontwikkeling. Hieruit vloeien adviezen voort ten aanzien van de logopedische behandeling en extra ondersteuning op school.


Kinesiotaping: taping methode t.b.v. 'vergroting van de mobiliteit' door functieverbetering 


Vroegtijdige interventie bij jonge stotterende kinderen: aan ouders wordt advies gegeven hoe je het beste met het stotteren van je kind kunt omgaan; er wordt geoefend met het kind en de ouders.


Oro-myofunctionele therapie (OMFT): behandelmethode voor van afwijkende mondgewoonten:. OMFT is een oefentherapie gericht op juist gebruik van de lip-  en tongspieren tijdens ademen, slikken en spreken.


Semantische-pragmatiekbehandelingen: het herkennen van de relatie tussen taaluitdrukkingen en de specifieke situatie waarin deze uitspraak past en het oefenen van welke taaluitingen passend zijn voor welke situatie.


PROMPT behandeling: de logopedist leert de cliënt nieuwe) spraakbewegingen aan door de mondbeweging van de doelklank te laten voelen. De logopedist helpt de cliënt met het vormen van bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen.


Klanken in Kleuren:  behandeling voor lees- en spellingsproblemenNieuwe logopedielocaties te Akersloot en Alkmaar 


Vanaf 1 april 2019 verzorgt Logopediepraktijk Castricum logopedie in Akersloot op de dinsdagen in Medisch Centrum D;'OUde Jacobus (Julianaweg 20). Maar vanaf februari 2023 is er nieuwe behandellocatie open te Akersloot op de maandagochtend in de Rembrandtschool. Cliënten voor deze locatie kunnen zich aanmelden via Logopediepraktijk Castricum met daarbij de vermelding dat ze graag de logopediebehandeling starten in Akersloot. 

 

Daarnaast is er vanaf  februari 2023 ook logopedie mogelijk in de behandelruimte te Alkmaar op de dinsdagochtend in basisschool Durf (Amstelstraat). Cliënten voor deze locatie kunnen zich aanmelden via Logopediepraktijk Castricum met daarbij de vermelding dat ze graag de logopediebehandeling starten in Alkmaar.Meldcode Kindermishandeling en

huishoudelijk geweld


Logopediepraktijk Castricum kan in haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld.  Deze meldcode is (digitaal) in deze praktijk aanwezig en wordt, indien nodig, gehanteerd.Susanne Brouwer


Logopedist, heeft ruim 20 jaar ervaring in de eerstelijns-praktijk. Daarnaast is zij 7 jaar werkzaam geweest als communicatiedeskundige. Zij werkt sinds 2005 in de praktijk in Castricum. Maart 2015 is zij mede-eigenaar van Logopediepraktijk Castricum geworden. Per 1 augustus 2019 zet zij Logopediepraktijk Castricum als eigenaar voort.

Jacqueline Nootebos


Logopedist, heeft ruim 35 jaar werkervaring. Daarnaast is zij ook handschriftist. Zij verzorgt sinds september 2021 een opdracht als freelancer te Logopediepraktijk Castricum. Zij heeft extra affiniteit met logopedie bij mensen met een verstandelijke beperking  en logopedie bij  lees/schrijf/spellingsproblematiek.