Praktijk

OVER DE PRAKTIJK

LOGOPEDIE IN CASTRICUM


Wij behandelen zowel volwassenen als (zeer jonge) kinderen. De praktijk is gevestigd in dorpshuis 'De Kern', nabij het dorpscentrum van Castricum en is ongeveer 5 minuten lopen van het NS-station. Indien nodig (op medische indicatie) kunnen behandelingen aan huis gegeven worden.

Onze logopediepraktijk is allround en we behandelen alle eerder genoemde logopedische

stoornissen. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in:


Stemtherapie: Wij maken onder andere gebruik van de volgende therapiemethoden: accentmethode (S. Smith), loslaatmethode (H. Coblenzer), nasaleer-/resonansmethode (J. Pahn) en onderdelen van de Complete Vocal Technique (CVT) ofwel Complete Stem Techniek (C. Sadolin).


Logopedie bij transgender: stemaanpassing bij geslachtsverandering van man naar vrouw.


Taaldiagnostiek: uitgebreid onderzoek van de spontane taal van kinderen met (ernstige) problemen in hun taalontwikkeling. Hieruit vloeien adviezen voort ten aanzien van de logopedische behandeling en extra ondersteuning op school.


Sensorische Integratie Therapie: behandelmethode voor kinderen met spraak-en taalachterstand als gevolg van problemen in de sensoriek (verwerking via de zintuigen) en de motoriek.


Vroegtijdige interventie bij jonge stotterende kinderen: aan ouders wordt advies gegeven hoe je het beste met het stotteren van je kind kunt omgaan; er wordt geoefend met het kind en de ouders.


Oro-myofunctionele therapie (OMFT): behandelmethode voor van afwijkende mondgewoonten:. OMFT is een oefentherapie gericht op juist gebruik van de lip-  en tongspieren tijdens ademen, slikken en spreken.


Semantische-pragmatiekbehandelingen: het herkennen van de relatie tussen taaluitdrukkingen en de specifieke situatie waarin deze uitspraak past en het oefenen van welke taaluitingen passend zijn voor welke situatie.


PROMPT behandeling: de logopedist leert de cliënt nieuwe) spraakbewegingen aan door de mondbeweging van de doelklank te laten voelen. De logopedist helpt de cliënt met het vormen van bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen.


Klanken in Kleuren:  behandeling voor lees- en spellingsproblemenNieuwe logopedielocatie te Akersloot in

medisch centrum D’Oude Jacobus 


Vanaf 1 april verzorgen Logopediepraktijk Limmen en Logopediepraktijk Castricum gezamenlijk logopedie in Akersloot op de maandagen en dinsdagen. Het adres van de logopedielocatie is Julianaweg 20.

Cliënten voor de locatie Akersloot kunnen zich aanmelden via Logopediepraktijk Limmen of via Logopediepraktijk Castricum met daarbij de vermelding dat ze graag de logopediebehandeling starten in Akersloot. Lydia verzorgt op de maandagen de logopedische behandelingen en Susanne op de dinsdagen.


Lydia Zwart, Logopediepraktijk Limmen, 06 237 118 57

lydia@lydiazwartlogopedie.nl 


Susanne Brouwer, Logopediepraktijk Castricum, 06 412 860 07

sb@logopediepraktijkcastricum.nlMeldcode Kindermishandeling en

huishoudelijk geweld


Logopediepraktijk Castricum kan in haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld.  Deze meldcode is (digitaal) in deze praktijk aanwezig en wordt, indien nodig, gehanteerd.Susanne Brouwer


Logopedist, heeft ruim 15 jaar ervaring in de eerstelijns-praktijk. Daarnaast is zij 7 jaar werkzaam geweest als communicatiedeskundige. Zij werkt sinds 2005 in de praktijk in Castricum. Maart 2015 is zij mede-eigenaar van Logopediepraktijk Castricum geworden. Per 1 augustus 2019 zet zij Logopediepraktijk Castricum als eigenaar voort.